Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: Polityka prywatności.

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu on-line www.bamboli.pl 

    1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu on-line jest Duloo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Gdańska 128, 85 – 021 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem sklep@bamboli.pl 

    2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl 

    3. Dane osobowe klientów sklepu on-line przetwarzane są:

        • w celu obsługi i realizacji zamówienia oraz w celu odpowiedzi na zapytania przesyłane za pomocą formularza kontaktowego- w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać i będącej stroną umowy;

        • w celu wysyłania wiadomości o treści handlowej na adres podany przez kupującego- w takim wypadku podstawą przetwarzania jest jednoznaczna i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą;

        • w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami- w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do obrony przed roszczeniami;

        • w celu prowadzenie dokumentacji księgowej i w celu rozpatrywania reklamacji- w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze.

    4. Odbiorcami danych są:

        • podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla administratora;

        • dostawca systemu płatności elektronicznych;

        • bank prowadzący rachunek administratora;

        • podmioty świadczące usługi transportowe i logistyczne dla administratora;

    5. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe klientów sklepu on-line:

        • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura; 

        • w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji;

        • w celu rozpatrywania reklamacji – 24 miesiące;

        • w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) – do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody;

        • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

    6. Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

        • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

        • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

        • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

        • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

        • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa www.uodo.gov.pl). 

    7. Czy podanie danych w sklepie jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupu towarów w sklepie i skorzystania z usług administratora. 

    8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator prowadzi profilowanie danych klientów sklepu on-line w zakresie przyznawania kodów do benefitów w programie lojalnościowym Bamboli Plus. Więcej informacji o programie Bamboli Plus znajdą Państwo na stronie www.bamboli.pl. Informacje o stosowaniu na stronie sklepu narzędzi śledzących od zewnętrznych dostawców opisane jest w sekcji Pliki cookie Polityki Prywatności Sklepu.